globezutiADRESA: Dr. Mile Budaka 1      

Slavonski Brod, 35000, Hrvatska

 mobitezuti    JAVITE SE: +385 35 448 364

     info@montaza-izolak.com      

EU projekt sufinanciranje

bannerreference

  • 1

Šamotiranje Reference

KOGENERACIJS
KO POS.
ŽUPANJA
2018 Isporuka i ugradnja toplinske
izolacije (cca. 6.000 m²),
vatrostalnog ozida (cca. 30 t)
Kogeneracijsko postrojnje SLATINA 2018 Projektiranje, isporuka i ugradnja toplinske izolacije (cca. 3200 m²) i ozida (cca. 30 tona )
KOGENERACIJSKO POS. ĐAKOVO HRAST 2017 Isporuka i ugradnja toplinske izolacije (cca. 2000 m²) i ozida (12 t na koogeneracijskom postrojenju ĐAKOVO
KOGENERACIJSKO POS. GLINA 2017 Isporuka i ugradnja toplinske izolacije (cca. 2000 m²) i ozida (12 t)
Tvornica cementa VAC_Mađarska 2016/2017 Ugradnja vatrostalnog ozida 310 tona
BE TO OSIJEK
BE TO SISAK
2016 Radovi šamotiranja na kotlovskom postrojenju cca. (100 t +100 t)

SPAČVA d.d.

2015

Šamotiranje ložišta kotla

TE PLOMIN 1

2015

Remont kotlovskog postrojenja

TE PLOMIN 1

2014

Remont kotlovskog postrojenja

TE PLOMIN 1

2013

Remont kotlovskog postrojenja

RN RIJEKA

2013

Radovi šamotiranja

TE TO ZAGREB

2013

Izrada toplinske izolacije i šamota na kotlu VK 6 cca 1000 m² izolacije i 15 t ozida

TE PLOMIN 1

2012

Remont kotlovskog postrojenja

TE PLOMIN 2

2012

Remont kotlovskog postrojenja

TE-RIJEKA

2012

Godišnje održavanje

EL-TO ZAGREB

2011

Ozid i toplinska izolacija kotla VK3

BELIŠĆE d.d.

2010

Isporuka i ugradnja toplinske izolacije u količini od 1000 m2, te 22 tone ozida kotla.

EL-TO Zagreb

2010

Isporuka i ugradnja toplinske izolacije na kotlu od 116 MW u količini od 2 000m2,te 30 tona ozida kotla.

INA RN RIJEKA

2010

Isporuka i ugradnja toplinske izolacije u količini od 500 m2, te ozida kotla u količini od 12 tona.

BELIŠĆE d.d.

2009

Isporuka i ugradnja toplinske izolacije kotla u količini od (1.000m²), te 22 tone ozida na kotlu.

TE-TO ZAGREB

2008

Isporuka i ugradnja toplinske izolacije na kotlu od 100 MW u količini od 10 000m2 i ozida u količini od 50 t.

TVORNICA CEMENTA BEREMEND U MAĐARSKOJ

2008

Ugradnja toplinske izolacije u količini od (12 000 m²), te ugradnja šamotnih materijal u količini od

(2 500 t)

MLINICA CEMENTA TC KOROMAČNO

2007

Isporuka i ugradnja toplinske izolacije cca (1000 m²), te isporuka obloge protiv trošenja cca (300 m²)

RNR-VAKUM PEĆ

2007

Isporuka i ugradnja šamota cca. 350 t

RN URINJ RIJEKA

2007

Šamotiranje zračne rešetke cc 5 t

INA RAFINERIJA NAFTE RIJEKA (URINJ)

2004 - 2005

Izrada projekta, isporuka materijala i izrada ozida (25 t) i toplinske izolacije (2 900 m2) na kotlovskom postrojenju.

HOLCIM TC KOROMAČNO

2004 - 2005

Izrada ozida (64 t), toplinske izolacije (3 800 m2) i radovi na AKZ (10 000 m2) na postrojenju cementare

INA TVORNICA MAZIVA RIJEKA (MLAKA)

2003 - 2004

Izrada projekta, isporuka materijala i izrada ozida (23 t) i toplinske izolacije (1 000 m2) na kotlovskom postrojenju.

CEMENTARA Sv. JURAJ

2004

Šamotiranje 26 000 kg

CIMENTERIE ENFIDHA - TUNIS

2002-2003

Toplinska izolacija opreme (5.200m2), vatrostalni ozid (1.460 t), AKZ opreme (108.000 m2), oblaganje (14.000 m2)

CIMENTERIE JEBEL-OUST

2001-2002

Toplinska izolacija opreme (3.400 m2), vatrostalni ozid (1.650 t), AKZ opreme (55.000 m2), oblaganje (12.000 m2)

 

 

SPAČVA d.d. 2015.

SPAČVA d.d. 2015.

Šamotiranje ložišta kotla   VIŠE
CEMENTARA VAC (DDC VAC) 2016.

CEMENTARA VAC (DDC VAC) 2016.

Radovi montaže i demontaže šamotnih materijala cca. 310 t Naručitelj ĐĐ MONTAŽA d.o.o.   VIŠE
BE TO OSIJEK BE TO SISAK 2016.

BE TO OSIJEK BE TO SISAK 2016.

Radovi šamoriranja na kotlovskom postrojenju cca. (100 t +100 t) Naručitelj CALDERYS THE NETHERLANDS     VIŠE
  • 1