globezutiADRESA: Dr. Mile Budaka 1      

Slavonski Brod, 35000, Hrvatska

 mobitezuti    JAVITE SE: +385 35 448 364

     info@montaza-izolak.com      

EU projekt sufinanciranje

bannerreference

  • 1

Oblaganje Reference

TERMOELEKTRANA KILPILAHTI 2018 Radovi oblaganja (cca. 6000 m²)
Rekonstrukcija postrojenja DeNOx TE Plomin II 2017 Demontaža postojeće, te isporuka i ugradnja nove toplinske izolacije i obloge u količini od 3200 m²

TC Sv JURAJ

2007

Isporuka i ugradnja obloge cca. (2500 m2)

CEMENTARA NAŠICE

2004

Isporuka materijal, oblaganje transportnih mostova

(1 500 m2 )i radovi na AKZ (2 000 m2)

ĐĐ KOMPENZATORI d.o.o.

2003

Oblaganje panelima cca. 500 m2

CIMENTERIE ENFIDHA - TUNIS

2002-2003

Toplinska izolacija opreme (5.200 m2), vatrostalni ozid (1.460 t), AKZ opreme (108.000 m2), oblaganje (14.000 m2)

ULJARA ČEPIN - OSIJEK

2001

Oblaganje krova i fasade panelima cca. (1500 m2)