globezutiADRESA: Dr. Mile Budaka 1      

Slavonski Brod, 35000, Hrvatska

 mobitezuti    JAVITE SE: +385 35 448 364

     info@montaza-izolak.com      

EU projekt sufinanciranje

bannerreference

  • 1

Hidroizolacija Reference

VIŠESTAMBENA ZGRADA U VUKOVARU

2008

Sanacija krova višestambene zgrade u Vukovaru hidroizolacijskom trakom protan Se 1,6 u količini od 600 m2

ĐĐ SPECIJALNA VOZILA d.o.o.

2008

Sanacija ravnog krova hidroizolacijskom trakom Protan Se 1,6 u količini od12 000 m2

KROV STAMBENE ZGRADE

2006

Hidroizolacija krovova stambenih zgrada sa Protan trakom Se 1,6 cca 1000 m2

KROV PROIZVODNE HALE

2006

Ugradnja svjetlarnika na krov proizvodne hale ukupno 120 kom

KROV UPRAVNE ZGRADE

2005

Hidroizolacija ravnog krova upravne zgrade cca 500 m2

VIŠESTAMBENA ZGRAD ZAPREŠIĆ

2005.

Hidroizolacija kosog krova cca. 7600 m2

ĐĐ MONTAŽA d.d.

2005.

Hidroizolacija ravnog krova aneksa radione cca. 1600 m2

UPRAVNA ZGRADA  ĐĐ Montaže d.d.

2004

Hidroizolacija ravnog krova upravne zgrade