globezutiADRESA: Dr. Mile Budaka 1      

Slavonski Brod, 35000, Hrvatska

 mobitezuti    JAVITE SE: +385 35 448 364

     info@montaza-izolak.com      

EU projekt sufinanciranje

bannerreference

Reference

NAŠI PROJEKTI

TOPLINSKA IZOLACIJAuA 

TOPLINSKA IZOLACIJA REFERENCE

Projektiranje i ugradnja toplinske izolacije

SAMOTIRANJEu 

ŠAMOTIRANJE REFERENCE

Šamotiranje

ODRAVANJEu 

RADOVI ODRŽAVANJA REFERENCE

Radovi održavanja

HIDROIZOLACIJAu 

HIDROIZOLACIJA REFERENCE

Isporuka i ugradnja hidroizolacije

ANTIKOROZIJAu 

ANTIKOROZIVNA ZAŠTITA REFERENCE

Radovi antikorozivne zaštite

OBLAGANJEu 

OBLAGANJE REFERENCE

Izrada zvučne izolacije (antibučne zaštite)

ZADNJE REFERENCE

  • 1
  • 2
  • 3