globezutiADRESA: Dr. Mile Budaka 1      

Slavonski Brod, 35000, Hrvatska

 mobitezuti    JAVITE SE: +385 35 448 364

     info@montaza-izolak.com      

EU projekt sufinanciranje

novostibanner

Radovi na projektu toplinske izolacije uPropan Propilen Spliter sistema INA rafinerija nafte Rijeka, započeti 15. siječnja 2020. uključuju 30 naših radnika na poslu izolacije 3000m2. Radovi su ušli u završnu fazu i dobro napreduju.