globezutiADRESA: Dr. Mile Budaka 1      

Slavonski Brod, 35000, Hrvatska

 mobitezuti    JAVITE SE: +385 35 448 364

     info@montaza-izolak.com      

EU projekt sufinanciranje

EU projekt sufinanciranje

 

Naziv Projekta Korisnika:

Jačanje konkurentnosti Društva Đuro Đaković Montaža Izolak (ĐĐMI) kroz
provedbu Projekta ulaganja u proširenje i obnovu proizvodnih kapaciteta i
edukaciju djelatnika

Kratki opis Projekta:

Društvo Đuro Đaković Montaža Izolak je 2018. godine na javni Poziv Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta „Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP" prijavilo projekt pod nazivom „Jačanje konkurentnosti Društva Đuro Đaković Montaža Izolak (ĐĐMI) kroz provedbu Projekta ulaganja u proširenje i obnovu proizvodnih kapaciteta i edukaciju djelatnika“ (dalje: Projekt). Nakon potpisivanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru ovog Poziva Društvo ĐĐMI je kao Korisnik sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj u ožujku 2019. godine započelo provedbu Projekta.

Svrha Projekta je kroz ulaganje usmjereno u proširenje i obnovu proizvodnih kapaciteta te edukaciju djelatnika Društva ojačati konkurentnost poduzeća, povećati broj zaposlenih te rast prihoda od prodaje i izvoza. Ciljna skupina su zaposlenici Društva, dok su krajnji korisnici sadašnji i budući kupci, dobavljači, udruge kojima Društvo donira i stanovnici Brodsko - posavske županije. Završetak Projekta planiran je u rujnu 2020. godine.

Ciljevi i očekivani rezultati Projekta:

Svrha (cilj) Projekta je kroz ovo ulaganje ojačati opću konkurentnost Društva Đuro Đaković Montaža Izolak kroz provedbu Projekta ulaganja u obnovu proizvodnih kapaciteta i usavršavanje djelatnika, odnosno, ulaganjem u proširenje kapaciteta postojeće poslovne jedinice pozicionirati Društvo u globalnom lancu vrijednosti kroz povećanje proizvodnje i prihoda od prodaje i izvoza i stvaranjem novih radnih mjesta te ulaganjem u razvoj novih kompetencija ljudskog kapitala Društva. Realizacijom Projekta Korisnik će ostvariti preduvjet za jačanje konkurentnosti Društva na domaćem i stranom tržištu, što će mu omogućiti novo zapošljavanje, rast prihoda od prodaje te rast prihoda od izvoza.

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost Društva Đuro Đaković Montaža Izolak d.o.o. 

Ukupna vrijednost Projekta: 6.295.328,18 HRK
Iznos kojeg bespovratnim sredstvima sufinancira EU (u HRK): 1.289.138,93 HRK
Razdoblje provedbe Projekta (od-do): 15.03.2019. - 15.09.2020.
Kontakt osoba za više informacija:
Krešimir Tomičić, e-mail: info@montaza-izolak.com , tel: +385 (0)35 218 664
Više informacija na:
http://www.strukturnifondovi.hr 
Više o Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.:
https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/