globezutiADRESA: Dr. Mile Budaka 1      

Slavonski Brod, 35000, Hrvatska

 mobitezuti    JAVITE SE: +385 35 448 364

     info@montaza-izolak.com      

EU projekt sufinanciranje

uslugebanner

Isporuka i ugradnja opreme za redukciju buke u RNR

 

Zvučna izolacija reference

INA INDUSTRIJA NAFTE d.d. 2007 Isporuka i ugradnja opreme za redukciju buke u RNR
HOLCIM d.o.o. 2006 Izrada i montaža antibučne izolacije 300 m2
TE PLOMIN 2006 Izrada prigušivača buke cca 300 m2
HOLCIM TC KOROMAČNO 2005 Izrada antibučne izolacije zgrade mlinice sirovine

Zvučna izolacija reference

INA INDUSTRIJA NAFTE d.d. 2007 Isporuka i ugradnja opreme za redukciju buke u RNR
HOLCIM d.o.o. 2006 Izrada i montaža antibučne izolacije 300 m2
TE PLOMIN 2006 Izrada prigušivača buke cca 300 m2
HOLCIM TC KOROMAČNO 2005 Izrada antibučne izolacije zgrade mlinice sirovine

Zvučna izolacija reference

INA INDUSTRIJA NAFTE d.d. 2007 Isporuka i ugradnja opreme za redukciju buke u RNR
HOLCIM d.o.o. 2006 Izrada i montaža antibučne izolacije 300 m2
TE PLOMIN 2006 Izrada prigušivača buke cca 300 m2
HOLCIM TC KOROMAČNO 2005 Izrada antibučne izolacije zgrade mlinice sirovine

Zvučna izolacija reference

INA INDUSTRIJA NAFTE d.d. 2007 Isporuka i ugradnja opreme za redukciju buke u RNR
HOLCIM d.o.o. 2006 Izrada i montaža antibučne izolacije 300 m2
TE PLOMIN 2006 Izrada prigušivača buke cca 300 m2
HOLCIM TC KOROMAČNO 2005 Izrada antibučne izolacije zgrade mlinice sirovine
  • 1